Sven Petter Wedlin (* 1849, ? )

Utvandrat till USA.