Johan Wilhelm Wedlin (* 1841 )

Utvandrat till USA.