Denna del av World Wide Wedlin är ett försök att få ihop ett familjeträd för de personer som burit och fortfarande bär familjenamnet Wedlin. Släktforskningen har gjorts av någon för mig okänd person i en helt annan gren av familjen och informationen har sedan förmedlats till mig av min farfar, Helge Wedlin genom min far, Nils Wedlin. Bland nyare grenar finns det av naturliga skäl en viss övervikt åt min del av släkten, HÖGSTENA - grenen.

Att representera ett träd i detta begränsade medium är inte helt trivialt. Jag hoppas att jag har lyckats att göra trädet någorlunda navigerbart.

I fältet till vänster har jag listat alla personer i familjeträdet grupperat i familjebildningar med uppåtpilar () för att förflytta sig till personens föräldrar, och nedåtpil () för att förflytta sig från en barnrelation till den egna familjebildningen. Ingifta personer är markerade med kursiv stil.

I detta fält finns det en sida för varje person med namnet Wedlin och länkningen mellan detta fält och det vänstra fältet sker med vänster- () respektive höger- () pilar.

Om du skulle ha något att tillägga till detta träd får du gärna höra av dig med email till: familjen@wedlin.pp.se

Mikael Wedlin.