Christina Helena Wedlin (* 15/10 1839 )

Utvandrat till USA.

Gift med.

Martin Olson